Proč rostou ceny toaletního papíru a ostatních výrobků

Ceny toaletního papíru a ostatních hygienických papírových výrobků rostou kvůli trvale rostoucím cenám surovin, dopravy a energií. K nárůstu dochází kontinuálně již více jak dva roky. Například cena papírové suroviny, která tvoří cca 70% ceny koncového produktu, vzrostla už více než dvojnásobně a nárůst pokračuje.

Prvním impulsem k nárůstu cen byla celosvětová protiepidemická opatření, kteří měla negativní vliv na objem výroby a narušila světové a mezistátní dopravní řetězce. Průmysl papíru a celulózy je i v oblasti tissue výrazně globalizovaný a ČR je téměř ze 100% závislá na dovozu. Vysoká závislost ČR na dovozu platí i u hotových výrobků. Mezinárodní přepravní náklady vzrostly více jak dvojnásobně
Rychlý a nečekaný nárůst ceny energií v posledním roce tempo růstu cen výrazně urychlil. Papírenství je vysoce energeticky náročné odvětví, a to jak při výrobě celulózy, tak při následné výrobě papíru. Vysoké náklady na energie bohužel u některých výrobců vedou k omezování nebo i zastavování výroby, které se projevuje dalším zvýšením ceny a zhoršením dostupnosti.
ROLLPAP, a.s.