Projekt Opatovice

O projektu

Společnost ROLLPAP patří k významným českým výrobcům toaletního papíru a papírové toaletní hygieny. Specializuje se na dodávky pro průmyslové provozy, firmy, hotely a restaurace. Svoje výrobky ze závodů v Doksech u Kladna a v Kladně, uplatňuje na domácím i zahraničním trhu, především ve Švédsku a Dánsku. Základní surovinou pro výrobu papírové toaletní hygieny je tzv. mateřská papírová role. ROLLPAP této mateřské role, zpracuje každý měsíc více jak 650 tun a stejně jako ostatní výrobci ji musí dovážet.

Protože poptávka po papírové toaletní hygieně roste po celém světě a Česká republika není výjimkou, rozhodl se Rollpap omezit závislost na dovozu a postavit si vlastní papírnu. Po několika letech hledání vhodné lokality, projektové a stavební přípravě završené vydáním pravomocného stavebního povolení, začíná od ledna 2019 výstavba zbrusu nové papírny v Opatovicích nad Labem.

Nová papírna Opatovice

Papírna v Opatovicích bude první výrobou svého typu postavenou v ČR po r. 1989. Závod bude stát na vlastních pozemcích, které těsně přiléhají k Elektrárnám Opatovice. Elektrárny Opatovice budou papírně dodávat elektřinu páru a vodu a jsou důležitýmpartnerem projektu. Nová papírna bude využívat pouze lokálně dostupné zdroje – především sběrový papír, elektřinu teplo a vodu. Z nich budeme vyrábět dostatek suroviny na pokrytí našich současných i rozvojových potřeb. Dostatek suroviny nám umožní významně rozšířit výrobu.“


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Vydané dluhopisy

Za účelem dofinancování projektu vydala společnost ROLLPAP emisi dluhopisů v celkové výši 120 mil. Kč s kupónem 6,75% se splatností 5 let. Emise dluhopisů byla vydána s prospektem (zde proklik na prospekt) schváleným rozhodnutím České národní banky (zde proklik na rozhodnutí) s datem počátku úpisu 19.2. 2019. Nominální hodnota jednoho dluhopisu 100 000,-Kč.

Sledujte na YOUTUBE náš kanál ROLLPAP

 

 

Vážení zákazníci pokud jste s našimi výrobky a službami spokojeni řekněte to ostatním.
Pokud jste nespokojeni řekněte to nám na telefonním čísle +420 602 149 619.